Het ontstaan van Doxflow Legal; “Dagen kwijt aan het opstellen van processtukken? Het moest gewoon anders kunnen”

Laatst vroeg een advocaat aan ons, tijdens een eerste kennismaking, wat wij nu echt anders doen dan anderen als het gaat om de digitalisering en hoe onze oplossing tot stand is gekomen. Dat deed ons beseffen dat we het ontstaan van Doxflow Legal eigenlijk nooit hebben beschreven. Terwijl het verhaal best uniek is. We zagen namelijk zelf dat al het gedoe rondom het maken van processtukken een stuk eenvoudiger kon…

Een idee geboren vanuit de praktijk

Mede oprichter, Roelof de Swart, is zelf als jurist werkzaam geweest op een gerenommeerd advocatenkantoor. Zijn drang naar commercie en ondernemerschap won het echter van de advocatuur. Maar hij zag in het verleden al dat het maken van papieren processtukken uiterst complex was. “Het samenstellen van processtukken is zo tijdrovend dat het soms lijkt op het maken van de schoolkrant van vroeger”, is hoe hij het beschrijft..

Echt maatwerksoftware voor de advocatuur bleek niet te bestaan

Roelof ging werken in de commerciële wereld van de printerindustrie en startte later samen met David Duparc de firma Doxflow. Op bezoek bij een bekend advocatenkantoor kwam het tijdrovende proces van het maken van processtukken ter sprake. Op zoek naar een oplossing bleken diverse grote bekende printermerken ook software aan te bieden voor de advocatuur. Alleen bleken dergelijke documentopmaak pakketten gemaakt te zijn voor verschillende marktsegmenten, waaronder de grafische industrie. Echte inhoudelijke specialisatie gericht op de advocatuur bestond niet…

Het gevolg daarvan was vaak dat advocatenkantoren veel technische kennis en kunde in huis moesten hebben voor het samenstellen van de processtukken. Soms werd er zelfs iemand apart voor aangenomen. Dat zorgde voor extra kosten. Ook het tijdsprobleem werd onvoldoende opgelost. Bovendien bleek dat het lucratiever was als secretariaten van advocatenkantoren zich met nieuwe civiele- of strafzaken zouden bezighouden, in plaats van veel tijd kwijt te spenderen aan het samenstellen van processtukken. Dat is waarom Doxflow Legal in september 2019 het levenslicht zag. Het moest gewoon anders kunnen!

Wat gebeurde er daarna?

Het jaar daarvoor was er veel te doen rondom de steeds verdergaande digitalisering van de rechtspraak; Project KEI deed zijn intrede. Lennon Wiarda, onze productowner was hier actief bij betrokken. David heeft Lennon indertijd gevraagd mee te denken over een oplossing voor het maken van processtukken. Dat heeft ertoe geleid dat Doxflow Legal niet alleen een zeer eenvoudig pakket is voor het samenstellen van processtukken, maar dat deze documenten ook kunnen worden samengevoegd tot een digitaal te verzenden (Zivver) processtuk. Doxflow Legal is ontworpen vanuit de praktijk en maakt bekende dagelijkse handelingen rondom het opmaken van processtukken uiterst eenvoudig. De plannen van het landelijke KEI project, om de hele rechtspraak volledig te digitaliseren werden teruggeschroefd en is opgevolgd door Project DT. Zowel op papier als digitaal is voorlopig het uitgangpunt. Op beide gebieden faciliteren wij advocatenkantoren.

Dagen werk besparen!

De besparing op tijd, dat is de ROI die wij advocatenkantoren aanbieden. Dat betekent dat elk extra uur besteed kan worden aan nieuwe zaken, uren die aanzienlijk meer geld opleveren. Zullen we samen eens de berekening maken? We zijn zo eigenwijs te zeggen dat in veel gevallen de ‘Return On Investment’ direct te maken valt.

Zowel digitaal als op papier… ?

Doxflow Legal staat voor:

Ongeëvenaard gebruiksgemak

Ultieme flexibiliteit

Maximale tijdsbesparing

Accuraat & kostenefficiënt