Release Notes

Doxflow Legal is continue in beweging en op basis van jullie feedback passen wij dingen aan. In de Release 2024-2-15 zijn de volgende onderdelen Nieuw en Aangepast. In de komende weken nemen wij contact met je op om onze nieuwste versie in jouw organisatie uit te rollen. Neem contact op als je eerder over wilt stappen naar de nieuwste versie of als je een demonstratie wilt.

2024.2.15

Aangepaste Functionaliteit

 • Bij het selecteren van meer dan één document via Individuele productie van PC, Vanuit Basenet individueel en Vanuit CCLaw individueel worden alle documenten vanaf de laatste positie toegevoegd, selecteer één document en deze krijgt de aangegeven positie. 

Bugfix

 • Opslaan van nieuwe (bestaande) zaak(en) bij procesadvocaat(en) zonder overlappende groep(en) van de ingelogde gebruiker geeft nu een correcte melding terug.
 • Invoegen van document(en) na een tabblad met sub document(en) worden nu op de aangegeven positie toegevoegd aan de productielijst.

Verbeteringen van de gebruikerservaring

 • De schermen waarin word gevraagd op welke positie je een document wilt invoegen zijn vergroot om zo de gebruikers ervaring te verbeteren.
 • Er word een instructieve melding gegeven bij het verwijderen van een groep wanneer deze groep gekoppeld staat aan gebruikers.
 • Er word een instructieve melding gegeven bij het deactiveren van een gebruiker wanneer er actieve en/of gearchiveerde zaken gekoppeld staan aan de gebruiker die je wilt deactiveren.

2023.11.27

Bugfix

 • De printkwaliteit is enorm verbeterd.
  • Logo in de Zaakstandaarden en Zaak instellingen moet opnieuw toegevoegd, zeker als deze in mindere kwaliteit op papier komt.
 • CCLaw integratie is aangepast en verbeterd.
 • Bij het verwijderen of deactiveren van gebruikers, controleren we nu of er nog zaken gekoppeld zijn. Deze zaken moeten eerst ‘omgehangen’ worden naar een collega voordat de gebruiker verwijderd of gedeactiveerd kan worden.
 • Bij het verwijderen van een Groep, controleren we of er nog gebruikers aangekoppeld zijn aan de groep.
 • Bij drag-en-drop wordt de linkerkant bijgewerkt.
 • De mogelijkheid om meerdere keren af te drukken is verbeterd. 
 

NB verder is er niets veranderd en geldt de handleiding voor 2023.8.14 

Known issue

 • Importeren van Word documenten kan ander resultaat opleveren ivm regelhoogtes. 

2023.9.18

Bugfix

 • bugfix release: de functionaliteit achter de ‘stel in als handmatige invoer’ was stuk, hierdoor kwamen alle afdrukken er omgedraaid uit.

 

NB verder is er niets veranderd en geldt de handleiding voor 2023.8.14 

2023.8.14

Nieuwe functionaliteit

 • Bij het afdrukken kan aangegeven worden hoe vaak er afgedrukt moet worden.

Aangepaste Functionaliteit

 • Als de start nummering is aangepast en de index is uitgezet, dan kan de nummering aangepast worden in de zaak settings. De start nummering kan ook op 0 beginnen

Known Issues

 • Als de automatisch nummering van de index uitstaat en de tekst boven de index gecentreerd, dan wordt de index ook gecentreerd en lijkt er een ruimte voor de index items te staan.
 • De items in de index zijn niet aanklikbaar bij ‘Opslaan Als PDF’
 • De index heeft geen linkjes naar de producties bij het ‘Opslaan Als PDF in Delen’ met de splitter.
 • Als een logo bij de Zaak verwijderd wordt en je gaat vervolgens naar de Index pagina layout, dan moet je Reset uitvoeren.

Toekomstige Aanpassingen

Het ontwikkelteam van Doxflow Legal heeft in elk geval de volgende items op de planning staan. De prioriteiten kunnen veranderen.

 • Het optimaliseren van “Opslaan in Delen”
 • Inhoudsopgave klikbaar maken in “Opslaan in Delen” 
 • Het opslaan van een Processtuk gesplitst per productie
 • Performance verbeteringen

2023.6.26

Nieuwe functionaliteit

 • Volledig herzien uiterlijk
  (Zie ook de video of de handleiding op de website https://doxflowlegal.nl/hulp )
  • Alle menu’s zijn herzien; duidelijker en overzichtelijker
  • Bij de Zaak informatie is de telling van het aantal tabbladen en scheidingsvellen toegevoegd
  • De schermen voor de instellingen en licenties zijn gewijzigd
  • Landscape of portrait pagina’s worden nu getoond
  • Het laden van een zaak is geoptimaliseerd
  • Er wordt een zandloper getoond als de applicatie nog met iets bezig is
  • Procesinleiding aanduiding is in lijn met de rest van de applicatie
  • Het slepen en verplaatsen van Producties is verbeterd
  • Bij het toevoegen van meer dan 1 bestand kan nu de volgorde worden aangegeven
   • Voor losse producties geldt: de producties worden in de gekozen volgorde altijd aan het eind toegevoegd
   • Voor gecombineerde producties geldt: de producties worden in de gekozen volgorde altijd aan het eind toegevoegd
 • Automatisch productie nummering in de Index kan uitgezet worden
  • Bij een aantal kantoren heeft de bestandsnaam van de producties al een indicatie van de volgorde. Als de automatische nummering van de Index aanstaat, dan wordt er dubbelop genummerd. Dit kan uit en aan gezet worden. Zie onderstaand voorbeeld:

 • Een zaak kan volledig gekopieerd worden als een nieuwe zaak
  • Kan handig zijn om een zaak als template te gebruiken, waarbij lege documenten aangeven welke informatie moet worden toegevoegd/aangevuld. De index is dan al op orde.

 • Een download is nu mogelijk als “Akte overlegging Producties”; dat is een PDF met alleen de Procesinleiding(en) en de Index
  • Als er geen P-docs/Procesinleidingen zijn, dan bevat de PDF alleen de index

Aangepaste Functionaliteit

 • De mail voor een nieuwe gebruiker of wachtwoord vergeten is aangepast.
  • In de welkomstmail staat nu de URL van de Doxflow Legal applicatie duidelijker.
 • Bij het aanmaken van een zaak kan nu alleen gekozen worden uit actieve gebruikers
  • Gearchiveerde gebruikers komen niet meer voor in het lijstje.
 • De scrollbars zijn breder gemaakt, zodat het scrollen makkelijker is.
 • Upload voortgangsscherm
  • In het Upload voortgangsscherm kan gescrolled worden
  • De laatste items staan onderaan en daar wordt naar toe gescrolled.
  • Als het voortgangsscherm gesloten wordt, dan kan deze weer geopend worden als het toevoegen nog niet klaar is.
 • Opslaan als PDF:
  • Een zaak met twee index pagina’s dan is de index nu ook clickable.
   • NB Dit is nog niet van toepassing bij Opslaan in Delen en bij Veilig Mailen via Zivver of Aangetekend Mailen
  • Het opslaan naar PDF is geoptimaliseerd en is nu sneller.
  • De opmaak van de index/tabbladen en scheidingsvellen is geoptimaliseerd en komt beter overeen met wat er ingesteld is.
 • Bepaalde documenten konden niet geïmporteerd worden, de ons bekende gevallen zijn opgelost.
  • Bijvoorbeeld Smalle WhatsApp screenshots in PDF-formaat worden nu beter en netter getoond
 • Het scrollen door grote producties is verbeterd.
 • Aan ‘Gecombineerde producties’ kunnen nu ook documenten vanuit CCLaw of Basenet toegevoegd worden
  • NB deze zullen altijd aan het eind toegevoegd worden

 • Niet Print pagina:
  • De naam van een ‘Niet Print pagina’ wordt niet meer getoond op tabbladen of scheidingsvellen.
  • De inhoud van een ‘Niet Print pagina’ is anders vormgegeven en duidelijker

 • Een leeg document wordt nu anders getoond en duidelijker

 • Voor de dataopslag is SQL Server nu een optie
 • Er zijn een aantal lettertypes toegevoegd.
 • A0 productie worden verkleind naar A4.
 • Er zijn een aantal beveiligingsaanpassingen gedaan.
 • Samengestelde producties en Niet Print pagina’s kunnen niet meer als
 • Procesinleiding aangeduid worden.
 • Een leeg document is nu anders vorm gegeven.

Known Issues

 • Grote stukken tekst op de index pagina worden nog niet goed verwerkt.
 • Schuingedrukte (italics) letters werkt niet in de opgeslagen PDF.
 • De index heeft geen linkjes naar de producties bij het ‘Opslaan Als PDF in Delen’ met de splitter.
 • Als een logo bij de Zaak verwijderd wordt en je gaat vervolgens naar de Index pagina layout, dan moet je Reset uitvoeren.

Toekomstige Aanpassingen

Het ontwikkelteam van Doxflow Legal heeft in elk geval de volgende items op de planning staan. De prioriteiten kunnen veranderen.

 • Het optimaliseren van “Opslaan in Delen”
 • Inhoudsopgave klikbaar maken in “Opslaan in Delen” 
 • De mogelijkheid om het aantal afdrukken op te geven
 • Het opslaan van een Processtuk gesplitst per productie
 • Optimaliseren van de index nummering en het uitzetten van de index
 • Performance verbeteringen

2023.2.15 (fix release)

Nieuwe Functionaliteit

Aangepaste Functionaliteit

 • Importeren van PDF’s verliep niet goed, de marges verschoven.
 • Importeren van PDF’s ging niet goed, de pagina werd gedraaid.
 • Toevoegen en verwijderen van alle tabs ging niet goed,
 • Bij het afdrukken van een zaak zonder tabbladen kwamen er scheidingsvellen mee, als deze optie geselecteerd was in de zaak instellingen. Dat is niet goed.
 • De teller van het aantal pagina’s was niet juist, zeker niet als je gecombineerde producties had.
 • Type fout in een foutmelding aangepast.

Known Issues

Hier een overzicht van de bekende problemen, deze problemen zijn bekend bij het team en worden in een volgende versie opgelost. Als er een workaround is, dan vermelden wij die ook.

 • Als op de index de start nummering is aangepast, dan komt deze te vervallen als je het vinkje van de Index uitzet.
  • Workaround: Het vinkje voor de Index aan laten staan en na het afdrukken de index weghalen.
 • De Index is (nog) niet klikbaar bij ‘Opslaan in Delen’ en daardoor ook bij de Veilig Mailen opties (Zivver en Aangetekend Mailen)
 • Sommige PDF’s (bijv: specifieke PDF/A of PDF’s met invulvelden) kunnen niet geïmporteerd worden
  • Workaround: vaak helpt het om een dergelijke PDF te printen naar PDF en dan in te importeren.

2023.1.31 (januari release)

Nieuwe Functionaliteit

 • Bij een zaak met een inhoudsgave van één pagina, dan zijn de producties in de inhoudsopgave aanklikbaar. Je springt in de PDF direct naar de pagina van de aangeklikte productie. Op dit moment werkt dit alleen nog bij ‘Opslaan als PDF’. In de nabije toekomst wordt deze functie uitgerold over de hele applicatie zoals opslaan in delen (PDF splitter en de veilig mailen integraties) en zaken met een grote inhoudsopgave van meer dan één pagina.

          

 • CCLaw integratie; daarvoor is een Doxflow Legal licentie, een CCLaw licentie en zijn de bijbehorende CCLaw gegevens nodig. Neem contact op met Doxflow Legal voor meer informatie.

 • Door de ambassadeur is de taal in te stellen: let op dit geldt dan voor alle gebruikers; de standaard taal bij een installatie is Nederlands tenzij anders aangegeven bij de installatie.

 • Bij de tabbladen en scheidingsvellen kan nu een kleur ingesteld worden. Deze kleuren worden dan gebruikt bij het Opslaan als PDF.

 

Aangepaste Functionaliteit

 • Extra lettertypes toegevoegd.
 • De tellertjes aan de bovenkant van het scherm zijn nu consistenter (tabbladen en scheidingsvellen worden nog niet mee geteld). 

 • In het zaak overzicht wordt de laatst aangemaakte zaak als eerste getoond, je hoeft dus niet meer zo ver te scrollen.
 • De menu’s aan de bovenkant zijn logischer. Er is nu een menu voor opslaan en een menu voor het Verzenden. De afdruk knop brengt je nu direct naar de printer instellingen.

 • De scrollbars zijn iets breder, waardoor ze nu beter bruikbaar zijn.

 • Het Upload voortgang scherm is verbeterd, nu kun je scrollen en wordt er automatisch naar het laatst document gesprongen.

 • Het aantal MB waarop de PDF-splitter gaat splitsen, kan nu zelf ingesteld worden. De standaard is 20 MB.

 • Bij het aanmaken van een zaak kan je alleen nog kiezen voor actieve gebruikers.
 • Zaak namen met een backslash of andere vreemde tekens leverde fouten op bij opslaan; bij het opslaan worden die nu automatisch vervangen door een underscore.
 • Foutmeldingen in de log zijn aangepast, nu kan het Doxflow Legal team je nog beter ondersteunen.
 • Logging is aangepast en is nu voor iedereen beschikbaar moeten zijn.

 

 • Diverse tekst en kleine aanpassingen.
 • Diverse performance verbeteringen.